ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

About

เกี่ยวกับบล็อกนี้
บล็อกนี้เขียนโดย วรรณพงษ์  ภัททิยไพบูลย์
เริ่มเขียนเดือนพ.ค. 2558

บล็อกนี้ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ผมหลงไปยังเว็บไซต์ของภาษานี้เข้า โดยผมค้นจากอินเทอร์เน็ตไปเรื่อย ๆ  เพื่อหาภาษาที่ต่อยอดจากภาษา Python กับภาษา C ซึ่งเป็นภาษาที่ผมคุ้นเเคย โดยภาษาซีผมได้ศึกษาก่อนมาศึกษาภาษา Python

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf