ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2015

ลูป for ในภาษา D

คำสั่งทำซ้ำ for ในภาษา D มีการใช้งานเหมือนกับภาษา C
for(ค่าเริ่มต้นตัวแปร ; เงื่อนไขที่ตรวจสอบ ; ปรับค่าตัวแปร){ คำสั่งที่ 1; }

ลูป While ในภาษา D

การลูป While ในภาษา D มีหลักไวยากรณ์คล้าย ๆ กับภาษาซี มีการใช้งานต่อไปนี้
while (ตัวดำเนินการ) คำส้่ง;

อาร์เรย์ (Array) ในภาษา D ตอนที่ 1

อาร์เรย์ (Array) เป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง ปกติแล้วตัวแปรจะเก็บข้อมูลได้แค่หนึ่งค่าเท่านั้น แต่ถ้าหากใช้ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (Array) สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่า เราเรียกตัวแปรข้อมูลชนิดนี้อีกชื่อว่า "ตัวแปรชุด"

ตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ

ตรวจสอบเงื่อนไข if else ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข if else โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ
if(){ //หากเงื่อนไขใน if เป็นจริง } else{ //หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย }

ตัวแปรกับภาษา D

ตัวแปรกับภาษา D ตัวแปร (Variable) ใช้ในการพักข้อมูลบางอย่างก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้งานอื่น ๆ ต่อไป

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D มีคำสั่งดังนี้
writelnwritewritefwritefln มีการใช้งานดังนี้

Hello World ในภาษา D

เราจะมาเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรมในภาษา D ด้วยโปรแกรม "Hello World" กันเหมือนกับภาษา C กันเลยครับ

เริ่มต้นกับภาษา D

ภาษา D มีคอมไพเลอร์หลายอัน แต่ผมขอแนะนำคอมไพเลอร์ DMD
สามารถโหลดได้ที่ http://dlang.org/download.html ให้ทำการติดตั้ง DMD ครับ

ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ DMD ให้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้โหลด editor ตัวไหนก็ได้มาใช้งานได้ครับ

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย

ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python

นามสกุลของภาษา D คือ .d

หน้าหลักภาษา D dlang.org