ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015

การลูปหรือตัวทำซ้ำในภาษา D

คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการทำซ้ำ หรือลูป โดยทั้งสองคำสั่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

ลูป foreach ในภาษา D

การลูป foreach เป็นการลูปค่าออกจากตัวแปร array โดยจะลูปออกมาทีละค่า โดยต้องกำหนดค่า item สำหรับใช้ในการลูป

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit

เรียกใช้ไลบารีภาษา C ในภาษา D

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากที่ผมย้ายมาเขียนภาษา D แล้วได้ซักระยะหนึ่ง ผมอยากเรียกใช้ไลบารีภาษา C ในภาษา D สามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้ครับ

ตัวทำซ้ำ do-while ในภาษา D

การใช้งาน do-while ในภาษา D มีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซี โดยมีไวยากรณ์ดังนี้ครับ
do { โค้ด } while(เงื่อนไข);

รับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

ต่อจากคำสั่งแสดงออกทางหน้าจอ writeln และ write ในภาษา D บทความนี้จะไปรู้เรียนคำสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D