ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2015

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases การใช้งาน หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้ ldc2 ไฟล์.d เอกสาร  https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf

คอมไพเลอร์ GDC ในภาษา D

GDC (GNU D Compiler) เป็นคอมไพเลอร์ตัวหนึ่งในภาษา D โดยถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ทั้ง DMD และ GCC ทำให้ภาษา D สามารถทำให้การใช้งานคอมไพเลอร์แกนกลาง GCC ได้

จัดการ Package และ Build โปรแกรมภาษา D ด้วย dub

dub เป็นเครื่องมือสำหรับใช้สร้างจัดการ Package และ Build โปรแกรมหรือไลบรารีต่าง ๆ ในภาษาดี (D lang)

ทดสอบโค้ดก่อนคอมไพล์ด้วย rdmd ในภาษา D

rdmd เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบโค้ดก่อนคอมไพล์ออกมาเป็นไฟล์จริง เพื่อไม่ให้กระทบกับไฟล์งานหลักที่คอมไพล์ด้วย DMD

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

โมดูลในภาษา D

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมมีความซับซ้อนสูงหรือบางครั้งอาจใช้โค้ดเหมือนกัน จึงแยกโค้ดนั้นออกเป็นโมดูล แล้ว import รวมกลับมาในอีกครั้งนึ่ง แล้วคอมไพเลอร์ออกมาเป็นไฟล์เดียว

การลูปหรือตัวทำซ้ำในภาษา D

การลูปหรือตัวทำซ้ำในภาษา D มีดังนี้ ลูป While ในภาษา D ลูป for ในภาษา D ตัวทำซ้ำ do-while ในภาษา D ลูป foreach ในภาษา D คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการทำซ้ำ หรือลูป โดยทั้งสองคำสั่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

ลูป foreach ในภาษา D

การลูป foreach เป็นการลูปค่าออกจากตัวแปร array โดยจะลูปออกมาทีละค่า โดยต้องกำหนดค่า item สำหรับใช้ในการลูป

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit

เรียกใช้ไลบารีภาษา C ในภาษา D

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากที่ผมย้ายมาเขียนภาษา D แล้วได้ซักระยะหนึ่ง ผมอยากเรียกใช้ไลบารีภาษา C ในภาษา D สามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้ครับ

ตัวทำซ้ำ do-while ในภาษา D

การใช้งาน do-while ในภาษา D มีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซี โดยมีไวยากรณ์ดังนี้ครับ do { โค้ด } while(เงื่อนไข);

รับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

ต่อจาก คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอ writeln และ write ในภาษา D บทความนี้จะไปรู้เรียนคำสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

ลูป for ในภาษา D

คำสั่งทำซ้ำ for ในภาษา D มีการใช้งานเหมือนกับภาษา C for(ค่าเริ่มต้นตัวแปร ; เงื่อนไขที่ตรวจสอบ ; ปรับค่าตัวแปร){ คำสั่งที่ 1; }

ลูป While ในภาษา D

การลูป While ในภาษา D มีหลักไวยากรณ์คล้าย ๆ กับภาษาซี มีการใช้งานต่อไปนี้ while (ตัวดำเนินการ) คำส้่ง;

อาร์เรย์ (Array) ในภาษา D ตอนที่ 1

อาร์เรย์ (Array) เป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง ปกติแล้วตัวแปรจะเก็บข้อมูลได้แค่หนึ่งค่าเท่านั้น แต่ถ้าหากใช้ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (Array) สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่า เราเรียกตัวแปรข้อมูลชนิดนี้อีกชื่อว่า "ตัวแปรชุด"

ตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ

ตรวจสอบเงื่อนไข if else ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข if else โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ if(){ //หากเงื่อนไขใน if เป็นจริง } else{ //หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย }

ตัวแปรกับภาษา D

ตัวแปรกับภาษา D ตัวแปร (Variable) ใช้ในการพักข้อมูลบางอย่างก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้งานอื่น ๆ ต่อไป

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D มีคำสั่งดังนี้ writeln write writef writefln มีการใช้งานดังนี้

Hello World ในภาษา D

เราจะมาเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรมในภาษา D ด้วยโปรแกรม "Hello World" กันเหมือนกับภาษา C กันเลยครับ

เริ่มต้นกับภาษา D

ภาษา D มีคอมไพเลอร์หลายอัน แต่ผมขอแนะนำคอมไพเลอร์ DMD สามารถโหลดได้ที่ http://dlang.org/download.html  ให้ทำการติดตั้ง DMD ครับ ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ DMD ให้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้โหลด editor ตัวไหนก็ได้มาใช้งานได้ครับ

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org