ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2015

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf

คอมไพเลอร์ GDC ในภาษา D

GDC (GNU D Compiler) เป็นคอมไพเลอร์ตัวหนึ่งในภาษา D โดยถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ทั้ง DMD และ GCC ทำให้ภาษา D สามารถทำให้การใช้งานคอมไพเลอร์แกนกลาง GCC ได้

จัดการ Package และ Build โปรแกรมภาษา D ด้วย dub

dub เป็นเครื่องมือสำหรับใช้สร้างจัดการ Package และ Build โปรแกรมหรือไลบรารีต่าง ๆ ในภาษาดี (D lang)

ทดสอบโค้ดก่อนคอมไพล์ด้วย rdmd ในภาษา D

rdmd เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบโค้ดก่อนคอมไพล์ออกมาเป็นไฟล์จริง เพื่อไม่ให้กระทบกับไฟล์งานหลักที่คอมไพล์ด้วย DMD

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

โมดูลในภาษา D

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมมีความซับซ้อนสูงหรือบางครั้งอาจใช้โค้ดเหมือนกัน จึงแยกโค้ดนั้นออกเป็นโมดูล แล้ว import รวมกลับมาในอีกครั้งนึ่ง แล้วคอมไพเลอร์ออกมาเป็นไฟล์เดียว