ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จัดการ Package และ Build โปรแกรมภาษา D ด้วย dub

dub เป็นเครื่องมือสำหรับใช้สร้างจัดการ Package และ Build โปรแกรมหรือไลบรารีต่าง ๆ ในภาษาดี (D lang)


การติดตั้ง dub

 • สำหรับ Windows
  สามารถโหลดไฟล์ติดตั้งได้จาก http://code.dlang.org/download
  หลังติดตั้งแล้วอย่าลืมตั้งค่า path ด้วยนะครับ
 • สำหรับ Debian/Ubuntu
  สามารถติดตั้งโดยใช้คำสั่ง
  sudo apt-get install dub
 • สำหรับ OS X
  สามารถโหลดไฟล์ติดตั้งได้จาก http://code.dlang.org/download


การใช้งาน

สร้างโครงการใหม่ ใช้คำสั่ง
dub init <package_name>/

โดย dub จะทำการสร้างโฟลเลอร์ < package > ขึ้นมาตามที่กำหนด
Folder Description
<package_name>/ โฟลเลอร์หลักของโครงการที่สร้าง
    source/ โพลเลอร์นี้ไว้เก็บ source code
        app.d แฟ้มแหล่งที่มาแนะนำสำหรับจุดเริ่มต้นโปรแกรม - นี้จะได้รับการยกเว้นโดยอัตโนมัติหากโครงการที่ใช้เป็น library
        <package_name>/ The suggested root package under which the project's source code will be stored
    public/ โฟลเลอร์สำหรับการวางไฟล์สาธารณะที่จะใช้ในเวลาทำงาน (หมายถึงส่วนใหญ่สำหรับโครงการบริการเว็บ)
    views/ อาจประกอบด้วยแฟ้มนำเข้าสตริงเช่น HTML หรือ UI templates
    dub.sdl or dub.json กำหนดค่าของโครงการ

การ Build โครงการ
ใช้คำสั่ง

dub build


การรันโครงการ
ใช้คำสั่ง
dub run < package >


อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://code.dlang.org/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf