ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โมดูลในภาษา D

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมมีความซับซ้อนสูงหรือบางครั้งอาจใช้โค้ดเหมือนกัน จึงแยกโค้ดนั้นออกเป็นโมดูล แล้ว import รวมกลับมาในอีกครั้งนึ่ง แล้วคอมไพเลอร์ออกมาเป็นไฟล์เดียว


ในภาษาซี เราจะคุ้นเคยกับคำสั่ง
#import "ไฟล์ภาษา c.h"
กันดี ใช้เขียนแยกเป็นโมดูลได้ ในภาษา D มีการเขียนโมดูลแตกต่างจากภาษา C ดังนี้ ใช้คำสั่ง
module foo;
ประกาศไว้ที่ข้างบนสุดของโค้ด เพื่อประกาศว่าไฟล์นี้สามารถเป็นโมดูลชื่อ foo ได้ แล้วไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้โมดูลชื่อ foo โดยทำการ
import foo;
เข้ามา
ตัวอย่างเช่น
ไฟล์ foo.d
module foo;
import std.stdio;
void callFoo(string arg, int num)
{
   writefln("Called from %s with number %s.", arg, num);
}
ไฟล์ project.d
import foo;
void main()
{
    callFoo("main", 10);
}
เวลาคอมใพล์ด้วย dmd ให้ทำการใส่ไฟล์  foo.d กับ project.d ลงไปคอมไพล์พร้อมกันด้วย
dmd project.d foo.d
ผลลัพธ์
จะได้ไฟล์ project.exe เวลารันจะมีผลลัพธ์ว่า
Called from main with number 10.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf