ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

รับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

ต่อจากคำสั่งแสดงออกทางหน้าจอ writeln และ write ในภาษา D บทความนี้จะไปรู้เรียนคำสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

คำสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

คำสั่ง readf
คำสั่ง readf อยู่ใน stream ชื่อว่า stdin ใช้รับข้อมูลประเภทตัวเลขเท่านั้น ในคราวนี้เราต้องนำตัวควบคุมการรับข้อมูลมาใช้งานดังนี้
ตัวควบคุมการรับข้อมูล ประเภทข้อมูลที่เก็บในตัวแปร
%d ตัวเลขจำนวนเต็ม
%f ตัวเลขจำนวนจริงแบบ float

ตัวอย่างการใช้งาน
import std.stdio;
 
void main() 
{
  write("> ");
  float f;
  readf("%f", &f);
  writeln(f);
}

ผลลัพธ์
> 1.96
1.96

คำสั่ง readln
เป็นคำสั่งสำหรับรับข้อมูลอักษรและสตริง อยู่ใน stream ชื่อว่า stdin โดยรองรับการรับข้อมูลชนิด string และ char
ตัวอย่างการใช้งาน
import std.stdio;

void main()
{
  string line;
  while ((line = readln()) !is null)
    write(line);
}
ถ้าต้องการรับข้อมูลชนิด string และ char โดยเก็บไว้ในตัวแปร สามารถทำได้ด้วยการใส่ตัวแปรที่ต้องการนำไปเก็บข้อมูลหน้าคำสั่ง readln()
ตัวอย่างการใช้งาน
import std.stdio;
 
void main() 
{
  write("> ");
  auto input = readln();
  writeln(input);
}
ผลลัพธ์
> Hello :D
Hello :D

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit