ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

รับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

ต่อจากคำสั่งแสดงออกทางหน้าจอ writeln และ write ในภาษา D บทความนี้จะไปรู้เรียนคำสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

คำสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดภาษา D

คำสั่ง readf
คำสั่ง readf อยู่ใน stream ชื่อว่า stdin ใช้รับข้อมูลประเภทตัวเลขเท่านั้น ในคราวนี้เราต้องนำตัวควบคุมการรับข้อมูลมาใช้งานดังนี้
ตัวควบคุมการรับข้อมูล ประเภทข้อมูลที่เก็บในตัวแปร
%d ตัวเลขจำนวนเต็ม
%f ตัวเลขจำนวนจริงแบบ float

ตัวอย่างการใช้งาน
import std.stdio;
 
void main() 
{
  write("> ");
  float f;
  readf("%f", &f);
  writeln(f);
}

ผลลัพธ์
> 1.96
1.96

คำสั่ง readln
เป็นคำสั่งสำหรับรับข้อมูลอักษรและสตริง อยู่ใน stream ชื่อว่า stdin โดยรองรับการรับข้อมูลชนิด string และ char
ตัวอย่างการใช้งาน
import std.stdio;

void main()
{
  string line;
  while ((line = readln()) !is null)
    write(line);
}
ถ้าต้องการรับข้อมูลชนิด string และ char โดยเก็บไว้ในตัวแปร สามารถทำได้ด้วยการใส่ตัวแปรที่ต้องการนำไปเก็บข้อมูลหน้าคำสั่ง readln()
ตัวอย่างการใช้งาน
import std.stdio;
 
void main() 
{
  write("> ");
  auto input = readln();
  writeln(input);
}
ผลลัพธ์
> Hello :D
Hello :D

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf