ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างฟังก์ชันในภาษา D

การสร้างฟังก์ชันในภาษา D มีวิธีการคล้าย ๆ กับภาษา C

มีฟังก์ชันหลักสำหรับทำงานคือฟังก์ชัน main การสร้างฟังก์ชันมีหลักไวยากรณ์ดังนี้
ชนิดข้อมูล ชื่อฟังก์ชัน(รายชื่อ parameter)
{
 คำสั่งในฟังก์ชัน
}
รายชื่อ parameter ต้องกำหนด parameter โดยแต่ละ parameter ต้องขึ้นต้นด้วยชนิดของข้อมูลทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น
import std.stdio;

auto show(string text){
 writeln(text);
}

void main()
{
 show("Hello");
}
ผลลัพธ์
Hello

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf