ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ลูป foreach ในภาษา D

การลูป foreach เป็นการลูปค่าออกจากตัวแปร array โดยจะลูปออกมาทีละค่า โดยต้องกำหนดค่า item สำหรับใช้ในการลูป


มีหลักไวยากรณ์ดังนี้
foreach(item; ค่า array) {
 // do something to item
}

หรือ
foreach(argument) {
 // pass value
}

ตัวอย่างเช่น
import std.stdio;

void main(){
  auto seq = [1,2,3,4];
  foreach(x; seq) {
    write(x);
  }
}

ผลลัพธ์
1234

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf