ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการทำซ้ำ หรือลูป โดยทั้งสองคำสั่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • คำสั่ง break เป็นคำสั่งสำหรับสั่งให้โปรแกรมออกจากการลูป
 • คำสั่ง continue เป็นคำสั่งสำหรับให้ดำเนินการลูปต่อไป
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง break
import std.stdio;

void main(){
  auto seq = [1,2,3,4];
  foreach(x; seq) {
    write(x);
  if(x < 3){
    writeln("\nx < 3\n");
  }
  else{
    break;
  }
}
}
ผลลัพธ์
1
x < 3

2
x < 3

3
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง continue
import std.stdio;

void main(){
  auto seq = [1,2,3,4];
  foreach(x; seq) {
    write(x);
  if(x < 3){
    writeln("\nx < 3\n");
  }
  else{
     continue;
  }
}
}
ผลลัพธ์
1
x < 3

2
x < 3

34
จะเห็นได้ว่า การใช้คำสั่ง continue ทำให้การลูปยังคงทำได้ต่อแม้ไม่ตรงการเงื่อนไข if ที่ x < 3 ที่อยู่ลูปที่กำหนด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้