ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานในการทำซ้ำ หรือลูป โดยทั้งสองคำสั่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • คำสั่ง break เป็นคำสั่งสำหรับสั่งให้โปรแกรมออกจากการลูป
 • คำสั่ง continue เป็นคำสั่งสำหรับให้ดำเนินการลูปต่อไป
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง break
import std.stdio;

void main(){
  auto seq = [1,2,3,4];
  foreach(x; seq) {
    write(x);
  if(x < 3){
    writeln("\nx < 3\n");
  }
  else{
    break;
  }
}
}
ผลลัพธ์
1
x < 3

2
x < 3

3
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง continue
import std.stdio;

void main(){
  auto seq = [1,2,3,4];
  foreach(x; seq) {
    write(x);
  if(x < 3){
    writeln("\nx < 3\n");
  }
  else{
     continue;
  }
}
}
ผลลัพธ์
1
x < 3

2
x < 3

34
จะเห็นได้ว่า การใช้คำสั่ง continue ทำให้การลูปยังคงทำได้ต่อแม้ไม่ตรงการเงื่อนไข if ที่ x < 3 ที่อยู่ลูปที่กำหนด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf