ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาร์เรย์ (Array) ในภาษา D ตอนที่ 1

อาร์เรย์ (Array) เป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง ปกติแล้วตัวแปรจะเก็บข้อมูลได้แค่หนึ่งค่าเท่านั้น แต่ถ้าหากใช้ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (Array) สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่า เราเรียกตัวแปรข้อมูลชนิดนี้อีกชื่อว่า "ตัวแปรชุด"


เราสามารถใช้ข้อมูลชนิดได้คล้าย ๆ กับภาษาซี
โดยการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ ต้องระบุขนาด (index) ของอาร์เรย์ทุกครั้ง เช่น
int a[3];

หากต้องการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ขึ้นมาใช้งาน โดยกำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์ ไม่ต้องระบุขนาดขนาดของอาร์เรย์ได้ เช่น
int a[]= {0,1,2};


อาร์เรย์มิติที่ 1

ค่าขนาดข้อมูลของอาร์เรย์มิติที่ 1
การประกาศ มีรูปแบบดังนี้
ชนิดข้อมูล ตัวแปร[ขนาดของอาร์เรย์];

ตัวอย่างเช่น
int a[3];

และ
int a[]= {0,1,2};

การเข้าถึงข้อมูลของอาร์เรย์มิติที่ 1
สามารถเข้าถึงได้ ด้วยรูปแบบดังนี้
ตัวแปร[index];

ตำแหน่ง( index) อาร์เรย์จะเริ่มต้นที่ 0
ตัวอย่างเช่น
import std.stdio;

void main()
{
 int a[3]; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลอาร์เรย์ (Array) ชนิด int จำนวนเต็ม
 a[0] = 5; // ตัวแปร a คือ  5
 a[1] = 50; // ตัวแปร a คือ  5
 a[2] = 500; // ตัวแปร a คือ  5
 writeln(a[0],a[1],a[2]);
}
ผลลัพธ์
550500
จะเห็นได้ว่า ข้อมูลจะเรียงตามนี้
 indexes →     0   1    2
 elements →  | 5 | 50 | 500 |

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf