ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

อาร์เรย์ (Array) ในภาษา D ตอนที่ 1

อาร์เรย์ (Array) เป็นข้อมูลชนิดหนึ่ง ปกติแล้วตัวแปรจะเก็บข้อมูลได้แค่หนึ่งค่าเท่านั้น แต่ถ้าหากใช้ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (Array) สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งค่า เราเรียกตัวแปรข้อมูลชนิดนี้อีกชื่อว่า "ตัวแปรชุด"


เราสามารถใช้ข้อมูลชนิดได้คล้าย ๆ กับภาษาซี
โดยการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ ต้องระบุขนาด (index) ของอาร์เรย์ทุกครั้ง เช่น
int a[3];

หากต้องการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ขึ้นมาใช้งาน โดยกำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นให้อาร์เรย์ ไม่ต้องระบุขนาดขนาดของอาร์เรย์ได้ เช่น
int a[]= {0,1,2};


อาร์เรย์มิติที่ 1

ค่าขนาดข้อมูลของอาร์เรย์มิติที่ 1
การประกาศ มีรูปแบบดังนี้
ชนิดข้อมูล ตัวแปร[ขนาดของอาร์เรย์];

ตัวอย่างเช่น
int a[3];

และ
int a[]= {0,1,2};

การเข้าถึงข้อมูลของอาร์เรย์มิติที่ 1
สามารถเข้าถึงได้ ด้วยรูปแบบดังนี้
ตัวแปร[index];

ตำแหน่ง( index) อาร์เรย์จะเริ่มต้นที่ 0
ตัวอย่างเช่น
import std.stdio;

void main()
{
 int a[3]; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลอาร์เรย์ (Array) ชนิด int จำนวนเต็ม
 a[0] = 5; // ตัวแปร a คือ  5
 a[1] = 50; // ตัวแปร a คือ  5
 a[2] = 500; // ตัวแปร a คือ  5
 writeln(a[0],a[1],a[2]);
}
ผลลัพธ์
550500
จะเห็นได้ว่า ข้อมูลจะเรียงตามนี้
 indexes →     0   1    2
 elements →  | 5 | 50 | 500 |

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้