ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

ตรวจสอบเงื่อนไข if else ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข if else โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ
if(){
//หากเงื่อนไขใน if เป็นจริง
}
else{
//หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย
}นอกจากนั้นยังมี else if เหมือนกันกับภาษาซี ดังนี้ครับ
 if (value == value_1) {
    // หากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นให้ทำตามคำสั่งในนี้

  } else if (value == value_2) {
    // หากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นให้ทำตามคำสั่งในนี้
  }

  // หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย

  } else {
    // ให้ทำตามนี้
  }

ตัวอย่าง if else
import std.stdio;

void main()
{
 int a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด int จำนวนเต็ม
 a = 5; // ตัวแปร a คือ 5
 if(a==5){
 writeln("a == 5");
 }
 else{
 writeln("a != 5");
 }
}

ผลลัพธ์
a == 5

if else if 
ในกรณีที่ต้องการเช็คหลายเงื่อนไขสามารถทำได้ตามตัวอย่างนี้
import std.stdio;

void main()
{
 string a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด string
 a = "google"; // ตัวแปร a คือ "google"
 if(a=="apple"){
 writeln("apple");
 }
 else if(a=="google"){
 writeln("google");
 }
 else{
 writeln("Not know");
 }
}

ผลลัพธ์
google

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit