ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตรวจสอบเงื่อนไข if else ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข if else โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ
if(){
//หากเงื่อนไขใน if เป็นจริง
}
else{
//หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย
}



นอกจากนั้นยังมี else if เหมือนกันกับภาษาซี ดังนี้ครับ
 if (value == value_1) {
    // หากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นให้ทำตามคำสั่งในนี้

  } else if (value == value_2) {
    // หากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นให้ทำตามคำสั่งในนี้
  }

  // หากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย

  } else {
    // ให้ทำตามนี้
  }

ตัวอย่าง if else
import std.stdio;

void main()
{
 int a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด int จำนวนเต็ม
 a = 5; // ตัวแปร a คือ 5
 if(a==5){
 writeln("a == 5");
 }
 else{
 writeln("a != 5");
 }
}

ผลลัพธ์
a == 5

if else if 
ในกรณีที่ต้องการเช็คหลายเงื่อนไขสามารถทำได้ตามตัวอย่างนี้
import std.stdio;

void main()
{
 string a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด string
 a = "google"; // ตัวแปร a คือ "google"
 if(a=="apple"){
 writeln("apple");
 }
 else if(a=="google"){
 writeln("google");
 }
 else{
 writeln("Not know");
 }
}

ผลลัพธ์
google

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf