ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตัวแปรกับภาษา D

ตัวแปรกับภาษา D

ตัวแปร (Variable) ใช้ในการพักข้อมูลบางอย่างก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้งานอื่น ๆ ต่อไป

กฏในการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา D จะคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้
 1. อย่าเอาตัวเลขนำหน้า
 2. อย่าตั้งชื่อตรงกับคำสงวน
 3. อย่าให้มีเครื่องหมายพิเศษ
 4. ไม่มีช่องว่างในการตั้งชื่อ

คำสงวนภาษา D

คำสงวนภาษา D มีดังนี้

 • asm
 • auto
 • alias
 • bool
 • case
 • catch
 • class
 • dchar
 • delegate
 • final
 • finally
 • foreach
 • goto
 • import
 • interface
 • return
 • scope
 • struct
 • switch
 • try
 • version
 • with
 • while

การประกาศตัวแปรในภาษา D

ในการประกาศตัวแปรในภาษา D เหมือนกับภาษาซีดังนี้
import std.stdio;

void main()
{
 int a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด int จำนวนเต็ม
 a = 5; // ตัวแปร a คือ 5
 write("Num : ",a);
 char b[2]; // ประกาศตัวปร b เป็นข้อมูลชนิด char เก็บข้อมูลสตริงจำนวน 2 ตัว (16 บิต) ตาม UTF-8
 b = "ok"; // ตัวแปร b เก็บ ok
 write(b);
}

คอมไพล์ออกมาจะได้ผลลัพธ์
Num : 5ok

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf