ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D มีคำสั่งดังนี้
 1. writeln
 2. write
 3. writef
 4. writefln
มีการใช้งานดังนี้

 • คำสั่ง writeln สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้อัตโนมัติ
 • คำสั่ง write จะไม่ขึ้นบรรทัดให้อัตโนมัติ เราต้องกำหนดเองด้วยตัวควบคุมการแสดงผล
 • คำสั่ง writef เป็นคำสั่งแสดงผลโดยนำตัวควบคุมรูปแบบการแสดงผลมาใช้งานเหมือนภาษาซี
 • คำสั่ง writefln เป็นคำสั่งแสดงผลโดยนำตัวควบคุมรูปแบบการแสดงผลมาใช้งานเหมือนภาษาซี และสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้อัตโนมัติ

ตัวควบคุมรูปแบบการแสดงผล
ตัวควบคุม รูปแบบการแสดงผล
%d ตัวเลขจำนวนเต็ม (int)
%f ตัวเลขจำนวนจริง (float)
%s ข้อความ
%.2f ตัวเลขทศนิม 2 ตำแหน่ง

ตัวควบคุมการแสดงผลในภาษา D
 • \n (newline)
 • \t (tab)
 • \b (backspace)
 • \r (carriage return)

คำสั่ง writeln
import std.stdio;

void main()
{
  writeln("Hello world!","\tFrom D Programming Language."); // ใช้คำสั่ง writeln
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!  From D Programming Language.

จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้ตัวควบคุมการแสดงผลเหมือนในคำสั่ง printf ของภาษาซีได้และสามารถหมายเหตุโค้ดได้เหมือนภาษาซีครับ
คำสั่ง write
import std.stdio;

void main()
{
  write("Hello world!");
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!

คำสั่ง writef
import std.stdio;

void main()
{
 writef("Hello, %s!\n", "World");
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!

คำสั่ง writefln
import std.stdio;

void main()
{
writefln("Hello, %s!", "World");
writefln("%s, %s!", "Hello", "World");
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!
Hello world!

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf