ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D

คำสั่งแสดงออกทางหน้าจอในภาษา D มีคำสั่งดังนี้
 1. writeln
 2. write
 3. writef
 4. writefln
มีการใช้งานดังนี้

 • คำสั่ง writeln สามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้อัตโนมัติ
 • คำสั่ง write จะไม่ขึ้นบรรทัดให้อัตโนมัติ เราต้องกำหนดเองด้วยตัวควบคุมการแสดงผล
 • คำสั่ง writef เป็นคำสั่งแสดงผลโดยนำตัวควบคุมรูปแบบการแสดงผลมาใช้งานเหมือนภาษาซี
 • คำสั่ง writefln เป็นคำสั่งแสดงผลโดยนำตัวควบคุมรูปแบบการแสดงผลมาใช้งานเหมือนภาษาซี และสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้อัตโนมัติ

ตัวควบคุมรูปแบบการแสดงผล
ตัวควบคุม รูปแบบการแสดงผล
%d ตัวเลขจำนวนเต็ม (int)
%f ตัวเลขจำนวนจริง (float)
%s ข้อความ
%.2f ตัวเลขทศนิม 2 ตำแหน่ง

ตัวควบคุมการแสดงผลในภาษา D
 • \n (newline)
 • \t (tab)
 • \b (backspace)
 • \r (carriage return)

คำสั่ง writeln
import std.stdio;

void main()
{
  writeln("Hello world!","\tFrom D Programming Language."); // ใช้คำสั่ง writeln
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!  From D Programming Language.

จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้ตัวควบคุมการแสดงผลเหมือนในคำสั่ง printf ของภาษาซีได้และสามารถหมายเหตุโค้ดได้เหมือนภาษาซีครับ
คำสั่ง write
import std.stdio;

void main()
{
  write("Hello world!");
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!

คำสั่ง writef
import std.stdio;

void main()
{
 writef("Hello, %s!\n", "World");
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!

คำสั่ง writefln
import std.stdio;

void main()
{
writefln("Hello, %s!", "World");
writefln("%s, %s!", "Hello", "World");
}
เมื่อคอมไพล์แล้วรัน
Hello world!
Hello world!

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้