ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ

  switch (expression) {

  case value_1:
    // ดำเนินการค่า value_1 หากเป็นจริง
    // ...
    break;

  case value_2:
    // ดำเนินการค่า value_2 หากเป็นจริง
    // ...
    break;

  // ... cases อื่น ๆ ...

  default:
    // หากไม่มีการดำเนินการใดเป็นจริง
    // ...
    break;
  }
โดยมักจะใช้งานคู่กับคำสั่ง break ซึ่งเป็นคำสั่งออกจาการลูป หลังจากทำเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว
ตัวอย่าง
import std.stdio;

void main()
{
 string a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด string
 a = "google"; // ตัวแปร a คือ "google"
 
  switch (a) {
  case "apple":
    writeln("apple");
 break;

  case "google":
    writeln("google");
 break;

  default:
    writeln("Not know");
 break;
  }
}

ผลลัพธ์
google

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สั่งให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D

เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ browse เปิดลิงค์ตามที่ต้องการในภาษา D ด้วยการ import ไลบรารี std.process เข้ามา

คอมไพเลอร์ LDC ในภาษา D

คอมไพเลอร์ LDC (LLVM-based D compiler) เป็นคอมไพเลอร์หนึ่งในภาษา D ที่ถูกออกแบบมา ให้เป็นคอมไพเลอร์ภาษา D แบบพกพา โดยใช้ LLVM เป็น backend ใช้ BSD-licensed
สามารถโหลดคอมไพเลอร์ LDC ได้ที่ https://github.com/ldc-developers/ldc/releases
การใช้งาน
หลังที่ทำการติดตั้งคอมไพเลอร์ GDC แล้ว สามารถคอมไพล์โค้ดภาษา D ได้ ดังนี้
ldc2 ไฟล์.d
เอกสาร https://archive.fosdem.org/2014/schedule/event/ldccompiler/attachments/slides/366/export/events/attachments/ldccompiler/slides/366/FOSDEM_2014.pdf