ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้

ตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case ในภาษา D

การเขียนโปรแกรมภาษา D ในการตรวจสอบเงื่อนไข switch และ case โดยมีการใช้งานคล้าย ๆ กับภาษาซีดังนี้ครับ

  switch (expression) {

  case value_1:
    // ดำเนินการค่า value_1 หากเป็นจริง
    // ...
    break;

  case value_2:
    // ดำเนินการค่า value_2 หากเป็นจริง
    // ...
    break;

  // ... cases อื่น ๆ ...

  default:
    // หากไม่มีการดำเนินการใดเป็นจริง
    // ...
    break;
  }
โดยมักจะใช้งานคู่กับคำสั่ง break ซึ่งเป็นคำสั่งออกจาการลูป หลังจากทำเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว
ตัวอย่าง
import std.stdio;

void main()
{
 string a; // ประกาศตัวแปร a เป็นข้อมูลชนิด string
 a = "google"; // ตัวแปร a คือ "google"
 
  switch (a) {
  case "apple":
    writeln("apple");
 break;

  case "google":
    writeln("google");
 break;

  default:
    writeln("Not know");
 break;
  }
}

ผลลัพธ์
google

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ภาษา D คืออะไร

ภาษา D เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาชนิดคอมไพเลอร์โดยรับช่วงต่อมาจากภาษาซี สามารถนำใช้งานประเภท System Programming และ Performance Programming ได้ และสามารถใช้ libraries ที่เขียนด้วยภาษา C ได้อีกด้วย ไวยากรณ์ของภาษา D  ส่วนใหญ่รับมาจากภาษา C / C++ ชนิดตัวแปรคล้าย ๆ กับภาษา Python นามสกุลของภาษา D คือ .d หน้าหลักภาษา D dlang.org

Coedit IDE ของภาษา D

หลังจากที่ผมใช้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา D ด้วย Notepad ธรรมดา ๆ และคอมไพเลอร์โค้ดภาษา D ด้วยคอมมาไลน์โดยใช้ DMD 2 ทำให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการดูโค้ด ผมจึงได้ไปค้นหา พบว่าบนภาษา D มี IDE ที่ชื่อว่า Coedit

เหตุผลที่ทำไมภาษาโปรแกรมมิ่ง D ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนา

ผมได้ไปอ่านบทความ 5 reasons the D programming language is a great choice for development เจอประเด็นน่าสนใจสองสามประเด็นดังนี้